WikiaFun-Sized Friends 081.png Patricks steen is het huis van Patrick. Het adres is Schelpstraat 120, naast Octo's moai. Het huis bevindt zich onder steen, de steen dient als dak. De steen kan open door middel van schanieren in de steen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.