"De nieuwe leerling" (Engels: New Student Starfish) is de vierentwintigste aflevering van seizoen 3. De aflevering is in het Engels gelanceerd op 20 september 2002. De aflevering code is 53a.

Inhoud

Spongebob is op een ochtend onderweg naar school en Patrick vraagt hem of hij tijd heeft om te Kwallenvissen. Spongebob zegt dat hij naar school moet en vraagt Patrick wat hij normaal altijd doet als hij er niet is. Patrick zegt dat hij wacht tot Spongebob terug is en Spongebob voelt zich schuldig en zegt tegen hem dat hij met hem mee kan gaan naar school. Ze komen aan om 6:20 en de les begint om 9:00, wat Spongebob laat vindt om vroeg te zijn. Hij laat Patrick de school zien en legt uit dat in de klassen een sterrensysteem hangt aan een bord, naast het krijtbord. Spongebob heeft met afstand de meeste sterren en zet Patricks naam in de lijst zodat hij kan beginnen met sterren verzamelen. Hij laat ook Roger zien, een onuitgekomen ei in een glazen kist met een lamp als warmtebron.  Wanneer de klas begint, ziet mevrouw Puff de nieuwe leerling en vraagt hem naar zijn naam, Patrick wordt nerveus en antwoordt met 24 en de hele klas moet er om lachen. Aan hun tafels lachen Spongebob en Patrick samen om wat er na 24 komt en Spongebob antwoordt 25 en mevrouw Puff vraagt hen om op te passen. Patrick tekent een lelijke tekening van mevrouw Puff, waarvan ze denkt dat het door Spongebob is gemaakt. Er staat DIKKE VIS op en mevrouw Puff gebruikt een plastic spatel om een van zijn sterren te verwijderen, wat Spongebob verschrikkelijk vindt en ze zegt dat hij aan de tafel achter in de klas moet gaan zitten. Patrick probeert Spongebob iets te zeggen en Spongebob, die heel boos op hem is, probeert hem te negeren. Patrick begint propjes te schieten naar Spongebob om zijn aandacht te trekken en zegt dat hij iets belangrijks aan hem moet vertellen. Spongebob vraagt wat dat is en Patrick zegt hoi. Spongebob is woedend en schreeuwt boos hoi en wat er voor zorgt dat de propjes op hem naar mevrouw Puff vliegen, die zegt dat het een goed moment is voor pauze. Tijdens de pauze confronteert Spongebob Patrick in de gang en ze beginnen te vechten, waardoor ze als straf nablijven oplopen. Tijdens het nablijven zeggen de twee tegen elkaar hoe veel ze elkaar haten en Spongebob zegt dat hij hem zelfs haat als de lamp die Roger in leven houdt uitgaat. Dan gaat plotseling de lamp uit en Roger begint te bevriezen. Spongebob en Patrick beginnen zich te verontschuldigen en ze werken samen om Roger te redden. Spongebob houdt het ei warm, terwijl Patrick een nieuwe lamp pakt. Patrick komt aan bij de kast en vindt een berg aan lampen, maar hij denkt dat de lamp bovenaan, die als enige aanstaat, de enige die werkt is en klimt de berg op om deze te bereiken.  Spongebob is ongeduldig en begint naar de kast te rennen met Roger in zijn handen en botst tegen Patrick aan, wat er voor zorgt dat het ei en de lamp de lucht in vliegen. Patrick vangt de lamp en Spongebob vangt Roger. Plotseling verschijnt mevrouw Puff, die alles had gezien door het krijtbord. Ze besluit om hun allebei een gouden ster te geven.  Voordat Patrick weggaat, net voordat hij beseft dat het de vaarschool is en niet een gewone les, noemt hij mevrouw Puff dikke vis. Nadat Patrick weg is gegaan, komt Roger uit het ei en vraagt wat hij gemist heeft.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.